Khí biogas dùng để làm gì trong thực tiễn?

Khí biogas là gì?

Khí biogas là một hỗn hợp gồm nhiều chất khí khác nhau thu được trong quá trình chất thải chăn nuôi lên men và phân hủy. Vì thu được từ quá trình phân hủy bởi hệ thống bể biogas, vì vậy lượng khí thu được này được gọi là khí biogas hoặc khí sinh học.

Đây là một loại khí sạch có thể tận dụng làm nhiên liệu và phục vụ cho một số hoạt động sinh hoạt, sản xuất trong gia đình, góp phần tiết kiệm chi phí mà mang đến hiệu quả bảo vệ môi trường sống.

Khí biogas thu được như thế nào?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button